Publikace


Zlatuška, Karel – Rejšek, Klement – Kypet, Vladimír – Vranová, Valerie
Přehled barev kamene a kameniva v České republice s důrazem na barevnost parkových cest. Poster. - In: Tvoříme ve spolupráci s přírodou, ve vyváženosti a harmonii – XX. Dny zahradní a krajinářské tvorby. Luhačovice 2. - 4. 12. 2015
odkaz: http://www.akti.cz/Downloads/poster_Luhacovice_2015.jpg

Zlatuška, Karel
Minerálbeton. - In: Zlatuška, K., Slepička, J., Křesadlová, L., Jánal, J., Jakubcová, E., Vacek, O., Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění. Odborné a metodické publikace, svazek 62. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-7480-033-7
odkaz: http://www.akti.cz/Downloads/metodika_NCZK_cesty_part_ZL.pdf

Zlatuška, Karel
Povrchy z mechanicky zpevněného kameniva. - In: Kotlík, P. (ed.), Štěrkové a mlatové cesty v památkových extertiérech. Praha: Zpravodaj STOP, Svazek 15, č. 1 (2013). ISSN 1212-4168
odkaz: http://www.akti.cz/Downloads/STOP_15_part_ZL.pdf

Bajer, Aleš -- Kučera, Aleš -- Vranová, Valerie
Geologie. Brno, LDF MENDELU: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Geologie_skripta.pdf, 2014. 103 s.
odkaz: viz výše

Vranová, Valerie
Dekorační kámen a stavební kámen jako základní stavební suroviny: jejich vlastnosti a obecně závazné právní předpisy vztahující se ke zkouškám kamene a kameniva. Keramický zpravodaj. 2013. sv. 29, č. 3-4, s. 1--5. ISSN 1210-2520.
odkaz: https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=9836;zalozka=5;podrobnosti=205130;lang=cz

Vranová, Valerie -- Šimková, Pavlína
Atlas základních hornin Českého masivu. [online]. 2007.
odkaz: http://ldf.mendelu.cz/ugp/wp-content/ugp-files/atlas_zakl_horn/index.html.

Zlatuška, Karel
Minerálbeton (MZK) – alternativní povrch parkových cest. Inspirace, časopis Svazu zakládání a údržby zeleně, č. 2/2005, ss. 16 – 17
odkaz: http://www.akti.cz/Downloads/Inspirace_2-2005-MZK.pdf

Zlatuška, Karel
Rekonstrukce, údržba a opravy vozovek z minerálního betonu - In: MINERÁLNÍ BETONY - sborník přednášek ze semináře Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sedmihorky, 2005
odkaz: http://www.akti.cz/Downloads/Sedmihorky-MZK_ZL.pdf

Bajer, Aleš -- Matyášek, Jiří -- Rejšek, Klement -- Suk, Miloš
Petrologie. Brno: MU v Brně, MZLU v Brně, 2004. 224 s.
odkaz: https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3927;zalozka=5;podrobnosti=138250;lang=cz

Zlatuška, Karel
Údržba a opravy účelových komunikací a parkových cest s prašným povrchem. - In: Městské lesy. Sborník vybraných přednášek ze semináře. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Praha, Luhačovice 2002. ISBN 978-80-9029-102-7
odkaz: http://www.akti.cz/Downloads/Luhacovice_2002-MZK.pdf

Zlatuška, K., Mlatové cesty a plochy. Zahradnictví – odborný recenzovaný časopis. č. 8, 2018 (XVII), str. 8 – 11, ISSN 1213-7596