Odkazy


IMOS Brno, a. s.
Silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř
Olomoucká 174, 627 00 Brno
odkaz: http://www.imosbrno.eu/silnicni-vyvoj-akreditovana-zkusebni-laborator?idm=17

ZKK
Zkušebna kamene a kameniva, s. r. o.
Husova 675, 508 01 Hořice
odkaz: http://www.zkk.cz/

MENDELU v Brně
Seznam lomů – přírodní drcené kamenovo, umělé kamenivo, kámen.
Inovace technických a dřevařských disciplín pro vyšší konkurenceschopnost financovaného z grantových prostředků OPVK.
odkaz: http://techdrev.ldf.mendelu.cz/cz/vyma/pedo/loma

Masarykova univerzita v Brně
Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech.
odkaz: http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/

Masarykova univerzita v Brně
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
odkaz: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/

Česká geologická služba
Dekorační kameny - online informace o dědictví ušlechtilých a stavebních kamenů České republiky
odkaz: http://dekoracni-kameny.geology.cz/index_cz.pl

Česká geologická služba
PASPORTIZACE LOMŮ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA ČR
odkaz: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_6_5_KAMENIVO/kamenivo.pdf.pdf

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Dekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR
odkaz: http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=project

Národní památkový ústav
Schubert, a., PÉČE O PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÉ VENKOVNÍ KOMUNIKACE. Odborné a metodické publikace, svazek 33, Praha: Národní památkový ústav, 2007
odkaz: https://www.npu.cz/publikace/met33dlazby.pdf

CZECH STONE CLUSTER, družstvo
Ing. František Žoček - předseda
Horní Nová Ves 108
507 81 Lázně Bělohrad
odkaz: http://www.czechstonecluster.eu/